EELKOOLI KUNSTIRING (5-6 aastased)
Neljapäev
Maalime ja joonistame.

Looming on sild maailma tunnetamisel, tundmaõppimisel ja avardamisel. Läbi erinevate kunstitegevuste (maalimine, joonistamine, meisterdamine) innustub laps ümbritsevat uurima ja ennast kunsti kaudu väljendama. Tunnis on õpilased dialoogis õpetajaga, kes loob usaldusliku töökeskkonna, julgustab ja toetab lapsi nende tegevustes. Kunstitund koosneb erinevatest etappidest: sissejuhatus, keskendumine, praktiline töö, tegevuste põhjendus ja arutelu. Kasutame eakohaseid materjale ja töövahendeid (akvarellid, kattevärvid, voolimismaterjalid).

MAALIMINE JA JOONISTAMINE
(1.-3. kl.)

Õpime tundma värve ja nende kasutamist eneseväljenduslikes loovtöödes. Tutvume akvarell-, guašš- ja pastellmaaliks vajalike vahendite ja võtetega. Õpime tundma joont kui kujutamisvahendit ja katsetame erinevaid joonistustarbeid. Eesmärk on sisendada eneseusku ja julgustada eneseväljendust.

KUNSTITÖÖKODA (meisterdamine)
(1.-3. kl.)

Meisterdame erinevatest materjalidest: savi, vill, kips ja paber, papp, puit, traat, nahk, nöörid, niidid, pärlid. Voolime, vildime, voldime, tembeldame, trükime. Leiutame, katsetame ja uurime. 

ANIMATSIOON
(2. - 6. kl.)

Paneme pildid liikuma!
Uurime, mida tähendab mõiste animatsioon (animàtió).
Animatsioon on multimeedium, kus on ühendatud kunst ja tehnika. Mõtleme välja filmistsenaariumi, joonistame ideed paberile (storyboard, flip book, koomiks), meisterdame stuudiokujunduse ja voolime filmitegelased (pisiplastika). Lisaks kunstnikutööle kasutame põnevaid arvutiprogramme (stop motion animation) ja innovatiivseid IT-lahendusi (mobiilne tööjaam), mis võimaldavad loomingulised ideed ellu äratada ja visualiseerida. Uurime animatsiooni ajalugu ja filmitehnikaid. Inspireerivad projektipäevad toovad Athena kooli tuntud filmitegijad ja kunstnikud, kes tutvustavad enda maailmatasemel tunnustatud animafilme ning viivad läbi sisukaid meistriklasse.


MAALIMINE JA JOONISTAMINE
(4.-6. kl.)

Maalime, joonistame, õpime tundma kompositsiooni aluseid ja tutvume kunstiajalooga. Teostame erinevates tehnikates ja loometöid. Igal õpilasel valmib portfoolio loometöödest. Meie eesmärk on toetada noore isiksuse kujunemist kunsti kaudu.

KUNSTISTÖÖKODA (meisterdamine)
(3.-6. kl.)

Õpime tundma ja töötame erinevate materjalidega: savi, vilt, kips, paber jne. Vildime, voldime, voolime, joonistame, modelleerime. Tutvume erinevate tegevuskunsti suundadega, püstitame iseseisvaid loovülesandeid. Tunneme rõõmu kenast lõpptulemusest ja õpime nägema, hindama ning väärtustama tööprotsessi.
Eesmärgiks on loominguline enesekindlus, vaba ja julge loovus. 

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (6. - 12. kl.)
Teisip. 17.00 - 18.30

Maalime, joonistame, tutvume kompositsiooni alustega, uurime kunstiajalugu. Loometöös ühendame teooria ja praktika. Praktiseerime erinevaid kunstitehnikaid ja väljendusvõimalusi (akrüülmaal, pastellmaal, tušimaal, söe- ja pliiatsijoonistus, krokii. Meie eesmärk on avardada noorte võimalusi edaspidiste valikute tegemisel (elukutsevalik, hobid).

MAALIMINE JA JOONISTAMINE (6.-12. kl.)

Õpime ja harjutame silma ning käe koostööd joonistusülesannete lahendamisel. Õpime selgeks klassikalise joonistamise, perspektiivi, kompositsiooni, värviõpetuse ja maalitehnikate reeglid ja võtted, mis on heaks eelduseks kunstiõpingute jätkamisel. Õpime tegema valikuid, looma reegleid, kujundama mängu. Julgustame loovat mõtlemist ja enda tunnete ning emotsioonide väljendamist kunstilise kujundi abil. Eesmärk on õpetada analüüsima oma tööd ja leidma lahendusi oma ideede mõjusaks esitluseks, kujundada maitset, sisendada eneseusku ja julgustada loovat mõtlemist. 

NÜÜDISKUNST
(6.-12. kl.)

Rakendame nüüdisaegseid ja klassikalisi kunstimaailma väljendusvahendeid: ristmeedia (mixed media), fotograafia, digitaalkunst, tegevuskunst, installatsioon. Praktilist tegevust täiendavad kunstiteooriate uurimine ja analüüs. Olulisel kohal tööprotsessis on õpilaste loominguline visandiplokk (sketchbook). Noored teostavad mõtestatud kunstiprojekte. Eesmärk on võimaldada noortel kaasa rääkida kunsti-ja kultuurielus, aidata loomingu kaudu mõtted ja ideed visualiseerida ning laiale vaatajaskonnale nähtavaks teha.

DISAIN JA TARBEKUNST
 (6.-12. kl)

Käeline tegevus koos loova ja uuriva tegevusega. Loominguliste projektide väljatöötamise ja teostamise protsessis lahendame disainiülesandeid, kogeme erinevate materjalide omadusi ja õpime neid paremini tundma (savi, metall, tekstiil, vill, puit, papp, nahk, klaas).
Disainitöökojas teeme keraamikat, metallehistööd, nahakunsti, tekstiilikunsti ja erinevaid disainiprojekte. Pikemaajalised projektid. Noorel on valikuvõimalus, mis teemadel ja missuguste materjalidega ta soovib tegeleda. 
Koolis on laserlõikuspink ja vajalik tarkvara, et teostada ka keerukamaid ülesandeid.