KUNSTIÕPE 
Athena Kunstikool on Eesti Kunstikoolide Liidu Liige
Õ
ppekavad on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS)

Athena Kunstikool pakub lastele ja noortele mitmekülgset kunstiharidust.  Õppetöö vormid on tunnid ateljees ja töökojas, näitustel osalemine, kunsti-ja kultuuriprojektid, loomelaagrid.  Õppeülesanded lähtuvad lapse ja noore eakohasuse printsiibist ning toetavad isiksuse arengut läbi erinevate kunstiliikide.
Igal õppeaastal toimub suur ülevaatenäitus, kus on eksponeeritud kõikide õpilaste kunstitööd.
Kõikide õppegruppide tööd juhendavad  suurte kogemustega professionaalsed kunstnikud/õpetajad. 
Fotod: Athena Maja Huvikool